วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Untuk para teman yang merokok

Rokok rokok rokok
bengkok
rokok rokok rokok
susahnya bernafas dalam tengkok
rokok rokok belakang dah jadi bongkok
rokok rokok rokok
udara menjadi busok
rokok rokok rokok
kau terus mengamuk
rokok rokok rokok
semua jadi kekok
rokok rokok rokok
jalan tetunduku tunduk
rokok rokok rokok
saban waktu mengantuk
rokok rokok rokok
tubuh makin teruk
rokok rokok rokok
mari kita tinggalkan rokok

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น