วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

kata kata Imam Syafei

Orang yang zalim kepada dirinya, ialah orang yang merendahkan dirinya kepada orang yang tidak memuliakannya dan orang yang menyukai sesuatu benda yang tidak memberi manfaat kepadanya, begitu juga orang yang menerima sesuatu pujian dari seseorang yang lain yang tidak mengenalnya, dengan sesungguh-sungguhnya.
Orang yang tidak diutamakan karena Taqwanya, tidaklah termasuk Orang Yang Utama.
Siasat manusia lebih kejam daripada siasat binatang.
Jikalau kuketahui bahwa ia dengan itu dapat mengurangi kehormatanku, meskipun aku haus, aku tidak akan meminumnya.
Diantara tanda-tanda benar dalam Ukhuwah ialah menerima keritikan teman, menutupi aib teman, dan mengampuni kesalahannya." Demikianlah kata-kata Hikmah dari Imam Syafi'i r.a.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น