วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Siapa Aku

Ramai yang tak kenal siapa aku
ramai yang kenal siapa engkau
nah...
mari kita kenal aku
siapa aku
aku adalah aku
aku bukan ebgkau
engkau dan aku mesti kenbali diri
tak kenal diri mana nak kenal tuhan
kenallah aku pasti aku kenal tuhan
aku..
siapa aku
ah..
aku adalah makhluk ciptaan tuhan
punya ruang
ada nuktah yang telah dijanjikan
ada asal
ada tempat mula
ada tempat kembali
yang pasti
kenali diri
asal bukit pulang kebukau
asal laut pulang kesamudra
asal sungai pulang kekuala
asal langit pulang keangkasa
asal selut pulang kebaruh
asal beras pualang kekajadian
pulang puleh seperti dulu
sembah sujud ilahi yang satu
pushhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น