วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

hal yang perlu anada maklum

3 perkara yang tidak dapat diaraih kembali
-masa
=kata kata
-peluang

3 perkara yang perlu ada dalam hidup
-kedamaian
-kesetian
-harapan

3 perkara yang amat bernilai dalam hidup
-cinta
-kawan setia
-maruah

3 perkara yang tidak tetap
-mimpi
-nasib
-kejayaan

3 perkara yang merosakan hidup
-arak
-takkabur
-marah

17 singhakum 2009

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น