วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

lagu:dodoi anak masyarakat Jala
Tidurlah tidur anakku sayang
pejamlah mata janganlah bimbang
ibu ulek untuk mu seorang
kasih Bonda bukan sebarang

kesianlah Ibu kasihi Bonda
penat bekerja sepanjang masa
agar anak sihat sejahtera
sihat segar sepanjang masa

kalau anak besar nanti
jadilah anak harapan kami
tabur jasa tabur bakti
itulah anak pandai berbudi

ingatlah pada tuhan yang esa
menjadikan kita juga semua
tuhan itu maha kuasa
hidup dan mati ditanganya jua

Lgu;dodoi anak versi dairah jala

tidolah anak tidolah saye
pejelah mata jangelah bime
ibu ulek utok mu sore
kasih bona buka sebare

keseyelah ibu keseyelah bona
penat kerja sepaje masa
semuga anak selamat sejahtera
sihat sega sepaje masa

kalu anak besa nati
jadilah anak haghape kami
tabo jasa tabo bakti
itulah anak pana budi

ingatlah pada tuhe ye asa
mejadike kita juga sema
tuhe itu maha pekasa
hidup dan mati ditangenya

jala 30 kanyayun 2009
9.37 malam

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 ตุลาคม 2552 01:41

    Though I cannot comprehend the content of your entry, this picture you posted here caught my eye.

    ตอบลบ